Obchodní nabídka

Celoplošné a víceregionální
Regionální
Lokální

ředitel agenturního obchodu : Karel Friml
Telefon : +420 724 723 684

 

Produktové balíčky

RADIOHOUSE TOTAL
RADIOHOUSE VÝBĚR
RADIOHOUSE VÝBĚR FAMILY
RADIOHOUSE VÝBĚR ACTIVE
HITRÁDIO PLUS
HITRADIO TOTAL
ROCK RADIO PLUS
ROCK RADIO TOTAL
BLANÍK PLUS
FAJN RADIO TOTAL
BLANÍK TOTAL
Celková nabídka – přehled