Tiskové zprávy

Nový průzkum opět potvrdil, že reklamní spoty fungují!

20.2.2017 / Praha

Průzkum společnosti Engagehill „Vnímání rádia a reklamních spotů v rádiu“, který proběhl v České Republice v lednu, opět potvrdil efektivitu rozhlasové reklamy. Průzkum zaměřený na respondenty ve věku 18-65 let pomocí metody tzv. barevného škálování testoval vybrané rozhlasové kampaně a jejich impakt co se kreativity a výkonu týká. Výsledky prokázali, že rozhlasová reklama vysokou mírou přispívá ke koupi daného produktu díky jeho snazší rekognici.

Důvodem vyzkoušet nový způsob testování rozhlasových spotů bylo především to, že behaviorální věda mnoha pokusy prokázala, že jen část rozhodnutí tvoří vědomé porovnání možností. Zásadní část rozhodnutí je dána tzv. rychlým myšlením. Rychlé myšlení rozhoduje na základě mentálních zkratek, které dost často nedávají logický smysl, nicméně naši volbu hodně ovlivňují. Například: „Jestliže se mi to rychle vybaví, musí té být dobrá volba“.

Tento heuristický myšlenkový postup, je takový, který není určen přesnými pravidly, nýbrž hrubými principy, které nám pomáhají zjednodušit problémy a najít cestu k jejich řešení. Tyto principy nám napovídají na co máme zaměřit pozornost a co naopak ignorovat. Nezaručují nalezení správného řešení (spíše můžeme hovořit o vhodném a nevhodném řešení). Lidé ve velké míře využívají heuristických postupů nejen k úspoře času, ale také proto, že řada úloh (zejména praktických) nemá algoritmické řešení.

Znamená to, že pokud se má spotřebitel v obchodě rozhodnout pro jeden ze dvou produktů, většinou se rozhodne pro ten, jehož brand již zná, byť jen povědomě. K rozpoznávání brandu ve velké míře přispívá rozhlasová reklama. Průzkum ukázal, že je vnímána velice pozitivně mezi respondenty, rádiu důvěřují, a hlavně reklamu v něm vnímají a brandy si pamatují.

Klíčová zjištění realizovaného výzkumu jsou následující:

1) Poslech rádia není přežitkem – ba naopak, z reakcí respondentů vychází trend opačný

True colors of business 1

2) Z klíčových asociací nejsilněji skórují slova líbí se mi a zábava, nejméně pak reklama a nuda. Velmi zajímavé je, že pojem srozumitelná reklama je přijímán výrazně pozitivněji než reklama, a to jak ve spojení s pojmem poslouchám rádio, tak obecně z hlediska celkové kvality a vstřícnosti asociací. Srozumitelnost je tedy jedním z klíčových atributů, který zvyšuje vstřícnější přijetí reklamního sdělení a jeho celkový účinek.

True colors of business 2

Pozn.: průzkum byl realizován na panelu 305 respondentů ve věku 18-65 let ČR; Způsob sběru dat: CAWI, sběr dat: Nielsen Admosphere, a.s. 21.-23.1.2017

HEADLINES

Headline

Také vás zajímá, kdo vaši reklamu uslyší? Zvyšte výkon své kampaně!

7 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...