Novinky, Novinky z oboru, Tiskové zprávy

Podpora podniků pro lepší využívání moderních informačních a komunikačních technologií

19.2.2020 /

Technologické centrum Akademie věd ČR (dále TC AV) již více než 25 let podporuje rychlejší a úspěšnější rozvoj českých technologických a výrobních firem. Hlavní cíle těchto aktivit jsou: rozvoj a zkvalitnění konkurenceschopnosti klientských firem, jejich inovačních kapacit, inovačních procesů a internacionalizace pomocí spolupráce se zahraničními partnery. Značná část výše zmíněných cílů je naplňována v rámci služeb mezinárodní sítě podpory podnikání Enterprise Europe Network, která je v České republice koordinována právě TC AV.

V posledních letech se stále významnějším tématem pro rozvoj a růst firem a zvyšování jejich konkurenceschopnosti stává zavádění nových informačních a komunikačních technologií do firemních procesů, a na tento trend musí reagovat také nabídka služeb podpory (dotační i poradenské) těchto firem. Právě z tohoto důvodu Technologické centrum AV ČR společně se sdružením CzechInno, Elektrotechnickou asociací ČR a Společností vědeckotechnických parků ČR založili Hub for Digital Innovation nabízející českým MSP přístup k technologiím, infrastruktuře a službám pro úspěšné zvyšování jejich digitální zralosti a připravenosti na kybernetickou transformaci společnosti. Se sdružením CzechInno se TC AV také již čtvrtým rokem podílí na organizaci série regionálních konferencí zaměřených na aktuální témata implementace informačních a komunikačních technologií v českých firmách.

Prezentační bloky na regionálních konferencích se v průběhu času postupně vyvíjely a jejich zaměření pokrylo širokou škálu témat od problematiky Průmyslu 4.0, robotizace, Smart City, big data, přes fast computing, umělou inteligenci, strojové učení, až po obecnější témata rozvoje lidských zdrojů v oblasti ICT, kyberbezpečnosti a možností financování zavádění nových technologií. Velkou předností těchto akcí byly tematické návštěvy na pracovištích spjatých s prezentovanými tématy, namátkou je možné uvést superpočítač výzkumné infrastruktury IT4Innovation, polygon pro kybernetickou bezpečnost v Brně, výzkumné centrum ZČU v Plzni či firmy ABB, VISCOFAN CZ nebo DataFriends.

Letošní cyklus regionálních konferencí s mediální podporou RADIOHOUSE byl úspěšně zahájen akcí s názvem „DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE CZ 2020: Zdroje a procesy pro úspěšnou digitální transformaci českého průmyslu a podnikání“ pořádanou 11. února 2020 v Praze. Účastníci, kteří zcela zaplnili sál Podnikatelského a inovačního centra Hlavního města Prahy, obdrželi aktuální informace týkající se podpory digitální transformace v hlavním městě, aktuálního dění v českých digitálních inovačních hubech, zpracování a analýzy velkých objemů firemních dat či technologie blockchainu. Konference byla zakončena workshopem zaměřeným na datovou analytiku a její přínosy pro digitální transformaci organizace.

A jak to bude v letošním roce dál? Pokud se zajímáte o téma využívání nových informačních a komunikačních technologií a další související témata, určitě byste měli sledovat web Technologického centra AV ČR věnovaný aktivitám sítě Enterprise Europe Network (www.een.cz), kde budeme postupně publikovat pozvánky na následujícíregionální konference Kybernetické transformace 2020 a na další akce, jako například seminář věnovaný kaskádovému financování z Evropské komise nebo podnikatelská mise na veletrh 2020 Smart City Summit & Expo v Taipei.

HEADLINES

Headline

5 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...