Tiskové zprávy

Rádia RADIOHOUSE vytvářejí lépe synergii s internetem

10.11.2016 / Praha

Rádia nejsilnějšího českého rozhlasového zastupitelství RADIOHOUSE jsou leadery ve vytváření synergie poslechu s užíváním obsahu a služeb na internetu. Potvrdily to dnešní  výstupy studie SKMO Radioprojekt agentur Median a STEM/MARK shrnující chování posluchačů ve 2. a 3. kalendářním čtvrtletí roku 2016. Obecně více jak 44 % osob v ČR někdy poslouchá rádio při současném užívání internetu.  V jednotlivých kategoriích této analýzy bodují Evropa 2, Frekvence 1, Fajn Rádia, Hitrádia ale i Blaník!
 
Více jak tři čtvrtiny posluchačů Evropy 2 a Fajn rádia má svůj Facebook profil, to je největší četnost ze všech rádií v ČR. Výborně si vedou i Hitrádia, například Rádio City má dvě třetiny aktivních Facebookových uživatelů. Přes 60 % zmíněných stanic také používá Youtube.

Pokud jde o souběžný poslech rádia a používání internetu celkově největší podíl na trhu za včerejší den drží Evropa 2
(14 %), následovaná Frekvencí 1 (8 %). Relativně nejvíce takových posluchačů, kteří souběžně včera poslouchali rádio a surfovali na internetu nicméně najdeme mezi posluchači rádia Blaník.

Výzkum také potvrdil, že surfování na internetu velmi těsně koreluje s větší délkou poslechu rádií. Délky poslechu u stanic Evropa 2, Frekvence 1 či Blaník spojené se surfováním jsou o necelou čtvrthodinu delší.

O potenciálu souběžného užití rádia i internetu víme už dlouho, takže máme řadu zkušeností a nástrojů, jak obě aktivity využít k většímu efektu reklamních kampaní. Nemusí jít přitom zdaleka jen o výhody pro on-line maloobchodníky. Efekt mohou vytěžit všichni zadavatelé reklamy, kteří kombinují rádio a internet ke komunikaci svých produktů a služeb,“ říká Karel Friml, ředitel divize podpory prodeje RADIOHOUSE.

image001

 

post
post
post
post
post
post

HEADLINES

Headline

Speciální operace mají nové webové stránky

...
Headline

Nebojte se zeptat na finanční možnosti klienta

Téma peníze jsou ožehavým tématem. I obchodníci pak často chodí kolem ceny za zakázku jako kolem hor...