Newsletter, Novinky, Novinky z oboru, Tiskové zprávy

Radio Contact Liberec se začlení do skupiny MEDIA BOHEMIA

9.6.2021 /

Nejposlouchanější regionální stanice v Libereckém kraji, Radio Contact Liberec se produktově začlení do skupiny MEDIA BOHEMIA, největšího provozovatele privátního rozhlasového vysílání. Tato akvizice technicky umožní přeskupení produktů do nového, efektivnější uspořádání klíčových rodin rádií provozovaných skupinou. V Libereckém kraji a širším okolí, tak bude možné dlouhodobě kontinuálně rozvíjet, jak brand Hitrádia Contact, tak i brand Rádia Blaník Liberec.  

Díky této nové akvizici a souvisejícími záměry bude možné přinést posluchačům v Libereckém regionu větší programovou a hudební pestrost“, komentuje probíhající proces programový ředitel, Jan Požický.  

,,Hlavní konkurenční výhoda Contactu – regionální zaměření a obsah bude pro tento brand i nadále klíčová. Stávající tým zúročí 30 let budovanou znalost, kontakty a aktivity v regionu při rozvoji spoluprací a zapojení se do regionálních akcí. Regionální reklamní zadavatelé budou mít nově možnost plánovat rádiové kampaně i na posíleném Rádiu Blaník Liberec a napříč celou Českou republikou na úspěšných formátech sítě Rádia BLANÍK, Hitrádií, Rock Rádií, nebo Fajn rádia. Díky této pestré škále rádií, které jsou součástí skupiny MEDIA BOHEMIA, bude možné lépe cílit na posluchače podle socio-demografických kritérií,“ shrnuje obchodní ředitel rádia Contact a regionální ředitel RADIOHOUSE, Jaroslav Požický.

„Velkou výhodu vidím ve vzájemné synergii (masový zásah, emoce, kladná vazba, umístění značky), on-line komunikaci a silnějším zásahu. Naším cílem je budovat i nadále silný brand Hitrádia Contact vedle silného Rádia BLANÍK Liberec. Pro reklamní zadavatele se otevírají nové příležitosti, a to nejen v rádiu, ale i v online prostředí. Mediální zastupitelství RADIOHOUSE, které obchodně zastupuje rádia skupiny MEDIA BOHEMIA vidí velké zlepšení v cílení a silnějším zásahu díky možnosti kupláží.“, potvrzuje v souvislosti s touto akvizici Štěpán Ryska, obchodní ředitel skupiny a jednatel RADIOHOUSE.

 

HEADLINES

Headline

5 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...