Produkční tipy

Příprava mediální strategie

Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my jsme pro vás připravili rychlou a snadno zapsatelnou metodu tvorby radiové mediální kampaně. Metoda Realita, Realizace a Měření (dále jen RRM) slouží jako určitý rámec kroků, které je třeba zohlednit ještě před spuštěním vaší komunikační kampaně.

Realita

V prvním kroku je třeba popsat realitu vašeho podnikání takovou, jaká je. Nekompromisně, objektivně a přesně. Je nutné zaměřit se na odpovědi k následujícím otázkám:

  • Jaké máme cíle?
  • Chceme komunikovat značku jako takovou, nebo speciální nabídku?
  • Jaká je cílová skupina?

V prvním kroku vám bude pomáhat náš mediální konzultant nebo vaše mediální agentura. Největší díl práce však bude na vás, protože nikdo nezná vaší realitu tak jako vy.

Realizace

V rámci druhého kroku je role mediálního konzultanta nebo mediální agentury mnohem větší. Jedná se totiž o samotnou komunikaci a její realizaci. Musíte nalézt odpovědi na otázky:

  • Jaké bude klíčové sdělení?
  • Jak jej kreativně uchopíme?
  • Jak do kampaně zapojíme posluchače?
  • Jak kampaň propojíme s ostatními médii?

Měření

V této části je nutné řešit rozpočet a zpětnou vazbu:

  • Jaké jsou rozpočtové a realizační varianty?
  • Jak budeme měřit dosažení jednotlivých kroků strategie?
  • Jak budeme hodnotit výsledek kampaně (počet zásahů, tržby, atd.)

Příprava samotné kampaně

Vzhledem k tomu, že je rádio flexibilní a rychlé médium, inzerenti se často rozhodnou pro kampaň na poslední chvíli a nealokují dostatečný časový horizont na pečlivou přípravu samotného spotu, nebo podcení kreativu. Zde najdete pár rad, jak na přípravu kampaně pro rádio.

1. Před produkcí

Ve chvíli kdy je připravený brief a vytvořena efektivní strategie se celá produkce přesunuje ke kreativnímu týmu. Před samotnou produkcí je nutné si se svou agenturou pečlivě projít celý scénář a vše dotáhnout k naprosté spokojenosti. Je důležité mít kompletní sdělení i s podkresy vyjasněné před samotným natáčením, aby vše mohlo proběhnout hladce a rychle, protože ve studiu už nebude čas na změny. Poslední co si přejete je mít reklamu, která nenese jasné sdělení, nebo se tam děje tolik věcí okolo, že se hlavní zpráva úplně ztratí.

2. Časování

Při kontrole scénáře byste si jej měli přečíst nahlas a přidat i trochu času navíc pro dramatický efekt. Je totiž velice snadné přestřelit alokovaný čas, když zapomenete počítat se zvukovými efekty, které chcete do reklamy vložit.

3. Včasná kompletace podkladů

Snažte se dokončit kompletní scénář a předat ho režisérovi a hercům co nejdříve. Obzvlášť režisér by ho měl mít v ruce s předstihem, protože může poskytnout spoustu zajímavých podnětů a nápadů, které byste mohli do scénáře doplnit. Je také ideální, aby scénář měli nastudovaný i herci, protože je zbytečné platit studio za to, že si ho teprve budou zkoušet a s rolí se sžívat.

4. Naslouchejte hercům

Svého interpreta pro voiceover jste si pravděpodobně pečlivě vybírali pro jeho/její přednes, zkušenost nebo reputaci na trhu. Proto také dejte na jejich názor, a pokud jim konkrétní slovní obrat působí problémy, nebo jim takzvaně „nesedí“, nebojte se úprav přímo na místě. Samozřejmě nemůže jít o rebranding a nebudete na místě měnit váš claim, ale nebraňte se úpravám do textu. Reklama by měla znít upřímně a malá změna tomu může pomoci.

5. Nebojte se experimentovat

Pokud jste se rozhodli točit reklamu se známými herci, máte často možnost dát celý kreativní tým poprvé dohromady až ve studiu. Je to ale právě tam, kde vše zapadá do sebe. Nebojte se proto trochu experimentovat a popustit jim uzdu fantazie a kreativity. Je totiž možné, že sice budete potřebovat zaplatit studio i herce o několik hodin déle, ale reklama se díky jejich práci stane nezapomenutelnou a z jejího efektu bude vaše společnost profitovat ještě dlouho.