Proč právě rádio

EN version: Why Radio? / read more >>> V dnešní době neustálých technologických inovací může být pro mnohé překvapením, že rádio je neustále na vrcholu masových médií. Zatímco jiným mediatypům dlouhodobě mizí publikum, rádio stále poslouchá v průběhu týdne přes 7.5 miliónů posluchačů v průměru čtyři hodiny a třicet sedm minut denně, což představuje neuvěřitelných 82.6% populace ČR! V hrubých číslech to znamená průměrnou poslechovost 33 hodin týdně na osobu ve věku 12-84 let. Z toho si komerční stanice naladí 71,6%, zbytek připadá na stanice veřejnoprávní. S nástupem nových digitálních platforem a aplikací efektivita rádia ještě více posiluje. Popularita rádia je připisována jeho roli provázet nás na každém kroku, ať je to při jízdě do práce, na nákupy, nebo během večerního posezení s přáteli. Naše oblíbené stanice jsou pořád s námi ať už prožíváme jakékoliv emoce. Kdo z nás si ve stresu nepustil rádio, aby ho při cestě z práce dostalo do lepší nálady? Jaké jiné médium toto dokáže?

Why Radio?

In today’s world of constant technological innovation, it may come as a surprise to many that radio is always at the forefront of mass media. While the audience for other types of media has been disappearing for a long time, over 7.5 million listeners still listen to over an average of four hours and thirty-seven minutes a day during the week, which represents an incredible 82.6% of the Czech population! In gross numbers, this means an average listening time of 33 hours per week per person aged 12-84. Of this, commercial stations claim 71.6%, and the rest falls to public stations. With the advent of new digital platforms and applications, radio efficiency is being further enhanced. The popularity of radio is attributed to its role as our companion every step of the way, whether it's driving to work, shopping, or sitting in the evening with friends. Our favorite stations are always with us no matter what emotions we experience. Who among us hasn’t vented stress by turning on the radio to improve our mood on the way home from work? What other medium can do this?

HEADLINES

Headline

5 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...