Slovník

A
b
c
d
e
f
g
h
ch
i
j
k
l
m
n
o
p
r
s
t
u
v
z
Account Director

Pracovní pozice. Člen managementu reklamní (komunikační) či mediální agentury zodpovídající za vztahy se všemi klienty agentury.

Account Executive

Propagační poradce. Člověk zodpovědný za rozpočet klienta v komunikační agentuře. Zastupuje zákazníka v agentuře.

Account Manager

V komunikační agentuře vedoucí skupiny propagačních poradců, případně člověk zodpovědný za velký rozpočet.  Zastupuje zákazníky v agentuře a naopak.

Account(ing)

Označení pro obchodní vztah komunikační (mediální, reklamníú agentury k jajímu klientovi, resp. označení klienta.

Ad-hoc výzkum (Ad-hoc Research)

Výzkum na vyžádání. Zákazníci si nechávají zpracovat takový výzkum v případě, že hledají odpověď na specifické otázky nebo zjišťují reakce na unikátní události, které  nejsou, nebo nemohou být zahrnuty do pravidelně prováděných šetření.

Adresné zásilky

Viz. Direct mail

Afinita (Affinity)

Mediální ukazatel. Míra vhodnosti pořadu nebo média vůči vybrané cílové skupině. Podíl sledovanosti/poslechovosti/čtenosti určité cílové supiny na celkové sledovanosti/poslechovosti/čtenosti média. Rovněž slouží při analýze struktury diváků/posluchačů/čtenářů určitého média (tzn. jak velkou část sledovanosti/poslechovosti/čtenosti daného média tvoří příslučníci cílové supiny).

Art Director

Pracovní pozice v grafickém studiu či komunikační agentuře. Člověk bezprostředně odpovědný za kreativní zpracování a výtvarnou podobu komunikace.

ATS Relative

Mediální ukazatel. Průměrná doba kontaktu s médiem přepočtená na diváky, posluchače, čtenáře. Nejsou započítáni ti, kteří dané médium nesledovali vůbec. Udává se v minutách. Viz též: Průměrná délka sledovanosti

ATS Total

Mediální ukazatel. Průměrná doba kontaktu s médiem přepočtená na jednotlivce z dané célové skupiny bez ohledu na to, zda dané médium sledovali nebo ne. Udává se v minutách. Viz též: Průměrná délka sledovanosti

Autorská práva (Copyright)

Zákonná práva autora na ochranu svého autorství, právo s dílem nakládat a právo na odměnu za tvůrčí práci. Předmětem autorských práv jsou díla literární, vědecká a umělecká, která jsou výsledkem tvůrčí činnosti autora (například i software). Upravuje je takzvaný autorský zákon (zákon č. 121/2000 Sb. o dílech literárních, vědeckých a uměleckých).

HEADLINES

Také vás zajímá, kdo vaši reklamu uslyší? Zvyšte výkon své kampaně!

7 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...