Newsletter

Vzdělávání zaměstnanců společnosti RADIOHOUSE s.r.o.

30.10.2017 / Praha

 

Společnost RADIOHOUSE s.r.o. od 1. 3. 2017 zahájila realizaci projektu s číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005005 a názvem Vzdělávání zaměstnanců společnosti RADIOHOUSE s.r.o. Projektem chce společnost zvýšit odbornou úroveň a dosáhnout ještě větší profesionality školících se zaměstnanců. Projekt je připraven jako komplex na sebe navazujících aktivit (měkké a manažerské dovednosti, obecné IT dovednosti, účetní a ekonomické kurzy, interní kurz). V projektu bude proškoleno celkem 45 zaměstnanců, kteří si prohloubí odborné znalosti a následně využijí získané poznatky ve své denní praxi. Projekt je financován Evropskou Unií přes Operační program Zaměstnanost.

V rámci projektu intenzivně probíhají jednotlivá školení dle plánu a samotní účastníci se vzdělávají v oblastech měkkých manažerských dovedností, obecných IT kurzů a účetních či ekonomických kurzů.

Díky pečlivému výběru kurzů a lektorů jsou naši zaměstnanci odborně proškolováni a dokáží své znalosti a dovednosti využít ve své denní praxi.

HEADLINES

Headline

Také vás zajímá, kdo vaši reklamu uslyší? Zvyšte výkon své kampaně!

5 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...