O společnosti

Společnost RADIOHOUSE s.r.o. je profesionální tým marketingových odborníků, který vhodně kombinuje komunikační a obchodní potenciál významných mediálních značek na českém trhu s potřebami svých klientů. Jsme členem skupiny Media Bohemia, největšího vlastníka rozhlasových stanic v České republice

25 let zkušeností

Zakladatelé společnosti RADIOHOUSE se rozhodující mírou podílejí na rozvoji soukromého rozhlasového trhu již od jeho vzniku v 90. letech. Za tu dobu realizovali stovky tisíc reklamních kampaní pro tisíce klientů. Mezi naše silné stránky patří jak mezinárodní zkušenosti, tak detailní znalost regionálních trhů v ČR.

5 z 10 posluchačů v ČR

Jsme klíčovým rozhlasovým zastupitelstvím v ČR. Každý týden si některé naše rádio naladí téměř polovina rozhlasové populace ve věku 12-79 let. Cílů jakékoliv reklamní kampaně dosáhneme rychle v každé cílové skupině.

V éteru i na internetu

Naprostá většina našich kampaní využívá ve prospěch klienta synergických efektů on-air a on-line reklamy.

150 profesionálů

RADIOHOUSE představuje nejširší síť profesionálních mediálních konzultantů se specializací na rozhlasovou reklamu v ČR, kteří svému oboru opravdu rozumí. Každou rozhlasovou kampaň chápou jako investici, postaví mediální strategii tak, aby každému klientovi přinášela maximální efekt sama o sobě, ale také v kontextu dalších částí mediamixu. Pomohou vám, aby si k vám zákazníci našli cestu.

Ve správnou dobu na správném místě

Jsme vždy tam, kde nás potřebujete. Stále jsme v éteru, na internetu, mobilních platformách i sociálních sítích. Díky tomu můžete být se svými klienty stále v kontaktu a svou kampaň nasměrovat tím správným směrem.