O společnosti

Společnost RADIOHOUSE s.r.o. je profesionální tým marketingových odborníků, který vhodně kombinuje komunikační a obchodní potenciál významných mediálních značek na českém trhu s potřebami svých klientů. Jsme společným produktem Media Bohemia a Active. Jejich zastupitelství Media Marketing Services a Regie Radio Music se spojila za účelem zvýšení kvality a rozsahu nabízených marketingových služeb, posílení role rádia v media mixu kampaní a zajištění maximální efektivity reklamních investic pro zadavatele reklamy.

25 let zkušeností

Zakladatelé společnosti RADIOHOUSE se rozhodující mírou podílejí na rozvoji soukromého rozhlasového trhu již od jeho vzniku v 90. letech. Za tu dobu realizovali stovky tisíc reklamních kampaní pro tisíce klientů. Mezi naše silné stránky patří jak mezinárodní zkušenosti, tak detailní znalost regionálních trhů v ČR.

73% posluchačů v ČR

Jsme nejsilnějším rozhlasovým zastupitelstvím v ČR. Každý týden si některé naše rádio naladí téměř tři čtvrtiny rozhlasové populace ve věku 12-79 let. Cílů jakékoliv reklamní kampaně dosáhneme rychle v každé cílové skupině.

1 milion posluchačů najednou

Během všedního dne je naše síť schopna jedním jediným odvysíláním reklamního spotu v ten samý okamžik oslovit průměrně milion posluchačů najednou. Které jiné médium v ČR to dokáže?

200 profesionálů

RADIOHOUSE představuje nejširší síť profesionálních mediálních konzultantů se specializací na rozhlasovou reklamu v ČR, kteří svému oboru opravdu rozumí. Každou rozhlasovou kampaň chápou jako investici, postaví mediální strategii tak, aby každému klientovi přinášela maximální efekt sama o sobě, ale také v kontextu dalších částí mediamixu. Pomohou vám, aby si k vám zákazníci našli cestu.

Ve správnou dobu na správném místě

Jsme vždy tam, kde nás potřebujete. Stále jsme v éteru, na internetu, mobilních platformách i sociálních sítích. Díky tomu můžete být se svými klienty stále v kontaktu a svou kampaň nasměrovat tím správným směrem.