O společnosti

Radiohouse je významné mediální zastupitelství, které působí na rozhlasovém trhu po celé ČR a zastupuje řadu rozhlasových stanic. V rámci kampaní dokáže Radiohouse nabídnout kampaň s celoplošným zásahem i dobře zacílenou v jednotlivých regionech. Disponuje širokým profesionálním týmem marketingových odborníků a mediálních konzultantů, kteří rozumí nejen rádiové komunikaci, ale jejich znalosti přesahují i do dalších oblastí marketingu. Prostřednictvím naší online divize RH Digital se soustředíme také na plánování a realizaci kampaní na internetu. V Radiohouse chápeme každou kampaň jako investici, pro kterou je stavěna mediální strategie na míru tak, aby každému klientovi přinášela maximální efekt v kontextu dalších částí mediamixu.  

Rádio si se svými posluchači vytváří silný emocionální vztah, stejně tak si vytváříme takový vztah i s našimi klienty, budujeme s nimi dlouhodobé vazby založené na vzájemné důvěře. 

Slovo jednatele

Společnost Radiohouse je jedno z nejvýznamnějších mediálních zastupitelství u nás a jsem proto hrdý, že spolu s kolegy mohu reprezentovat tuto výjimečnou značku. Součástí skupiny Media Bohemia, největšího vlastníka rozhlasových stanic v České republice, jsem už od roku 2011. Tehdy jsem začínal jako regionální ředitel v severních Čechách. Následně jsem měl možnost stát u zrodu mediálního zastupitelství Radiohouse v roli jednatele a v čele společnosti jsem doposud. V rámci svého působení se setkávám nejen s menšími lokálními klienty, ale také s národními a agenturními zadavateli. Díky těmto zkušenostem vím, jak různorodé potřeby klienti mají a s jakými cíli a očekáváními k rádiové kampani přistupují. A s hrdostí proto mohu říct, že v Radiohouse jsme schopni odbavit jakékoliv individuální požadavky na reklamní kampaň.

Vážím si toho, že mohu být v čele tohoto silného mediálního brandu. Mám kolem sebe zkušené marketingové odborníky s drivem a chutí posouvat naše zastupitelství stále na vyšší úroveň. Proto se i já dnes snažím být aktivním „obchodníkem“, který není odtržený od běžné obchodní reality trhu. Rád se potkávám s klienty a poslouchám jejich příběhy z podnikání. Snažím se jim pomoci s jejich aktuálními problémy a v oblasti reklamní kampaně vždy najít optimální řešení. V práci se totiž řídím pravidlem Tomáše Bati, že dobrý obchod je takový, kde jsou spokojeni všichni zúčastnění. A tato dle mého názoru přelomová myšlenka je také základním kamenem naší firemní kultury.

Jsem rád, že za 7 let práce se podařilo z Radiohouse vybudovat silný brand a etablovat tuto společnost na mediálním trhu a věřím, že i nadále bude Radiohouse klientům nabízet win-win řešení, která v konečném důsledku budou dělat dobré jméno celému rádiovému trhu.

Štěpán Ryska

26 let zkušeností

Společnost RADIOHOUSE s.r.o. je profesionální tým marketingových odborníků, který vhodně kombinuje komunikační a obchodní potenciál významných mediálních značek na českém trhu s potřebami svých klientů. Jsme členem skupiny Media Bohemia, největšího vlastníka rozhlasových stanic v České republice.

Zakladatelé společnosti RADIOHOUSE se rozhodující mírou podílejí na rozvoji soukromého rozhlasového trhu již od jeho vzniku v 90. letech. Za tu dobu realizovali stovky tisíc reklamních kampaní pro tisíce klientů. Mezi naše silné stránky patří jak mezinárodní zkušenosti, tak detailní znalost regionálních trhů v ČR.

82,6 %

populace ČR poslouchá týdně rádio

4 hodiny 37 minut

je denní průměrná poslechovost rádio na osobu

150 profesionálů

RADIOHOUSE představuje nejširší síť profesionálních mediálních konzultantů se specializací na rozhlasovou a internetovou reklamu v ČR, kteří svému oboru opravdu rozumějí. Každou rozhlasovou kampaň chápou jako investici. Mediální strategii postaví tak, aby každému klientovi přinášela maximální efekt sama o sobě, ale také v kontextu dalších částí mediamixu. Pomohou vám, aby si k vám zákazníci našli cestu.

5 z 10 posluchačů v ČR

Jsme klíčovým rozhlasovým zastupitelstvím v ČR. Každý týden si některé naše rádio naladí téměř polovina rozhlasové populace ve věku 12-84 let. Cílů jakékoliv reklamní kampaně dosáhneme rychle v každé cílové skupině.

71,6 %

je podíl komerčních rozhlasových stanic na našem trhu

1,6mld. Kč

činí ročně čisté investice do reklamy v českých rádiích

V éteru i na internetu

Naprostá většina našich kampaní využívá ve prospěch klienta synergických efektů on-air a on-line reklamy.

Ve správnou dobu na správném místě

Jsme vždy tam, kde nás potřebujete. Stále jsme v éteru, na internetu, mobilních platformách i sociálních sítích. Díky tomu můžete být naším prostřednictvím se svými klienty stále v kontaktu a svou kampaň nasměrovat tím správným směrem.