Posluchač Hitrádia FM Plus si zachránil život díky rozhovoru o příznacích infarktu - Radiohouse

Posluchač Hitrádia FM Plus si zachránil život díky rozhovoru o příznacích infarktu

Hitrádio FM Plus ze skupiny Media Bohemia už zachraňuje i životy. Posluchač, který slyšel ve vysílání rozhovor pana profesora MUDr. Richarda Rokyty, Ph.D., přednosty Kardiologické kliniky FN Plzeň v pořadu Live s Jirkou Pelnářem, díky němu poznal příznaky infarktu a okamžitě vyhledal lékařskou pomoc. Informace z rozhovoru mu tak zachránily život. 

V listopadu proběhl na Hitrádiu FM Plus v pořadu Live s Jirkou Pelnářem rozhovor s panem profesorem MUDr. Richardem Rokytou, Ph.D. z FN Plzeň. Jeden z dotazů od posluchačů zněl, jak se pozná infarkt. Pan profesor detailně a srozumitelně popsal různé příznaky, které zrovna poslouchal někdo, kdo si díky těmto informacím hned druhý den po odvysílání zachránil život. Svůj příběh pak zdravotníkům na Kardiologické klinice sám vyprávěl a byl prof. Rokytovi velmi vděčný.

„Je to pro nás obrovská pocta, že jsme mohli mít ve vysílání takovou autoritu, jako je pan profesor Rokyta, a ještě větší radost máme, že rádiové vysílání může skutečně měnit posluchačům život, v tomto případě dokonce i zachránit,“ říká Lucie Pacholíková, která má Hitrádio FM Plus na starosti.

„Je naprosto úžasné, když vidíte, že i taková věc jako rozhovor v regionálním plzeňském rádiu může být klíčem k záchraně lidského života.“ říká přednosta Kardiologické kliniky FN Plzeň prof. MUDr. Richard Rokyta Ph. D. a dodává: „Právě rychlost a rozhodnost jsou v těchto situacích neocenitelné. Mám obrovskou radost, že se podařilo lidem přenést informaci, která může zachraňovat lidské životy. Pacient si při bolesti na hrudníku neprodleně zavolal rychlou záchrannou službu, byl včas přivezen na naši kliniku, potvrdili jsme diagnózu srdečního infarktu a implantovali jsme mu stent (výztužku) do uzavřené věnčité tepny. Po 6 dnech byl pak z FN Plzeň propuštěn.“

Přepis pasáže rozhovoru, která přispěla k záchraně života posluchače.

Prof. MUDr. Richard Rokyta Ph.D. odpovídá na posluchačský dotaz, jak se pozná infarkt. „Infarkt se projevuje nejčastěji prudkou bolestí na hrudníku. Řada lidí si myslí, že je to vlevo někde v oblasti levé prsní bradavky, tak tomu ale není. Ta bolest při infarktu je typicky za hrudní kostí, tedy někde ve středu přední plochy hrudníku. Někdo to pociťuje jako pálení, někdo jako řezání, někdo jako tlak. Ta bolest se může šířit do zad, do krku nebo do malíkové strany levé ruky. V některých případech, pokud se jedná o postižení spodní stěny levé komory srdeční, může být infarkt spojen se zvracením, nevůlí a někdy se to může projevit i dechovými potížemi. Ten nejzávažnější scénář je, když se srdce bez nějakých varovných signálů zastaví, v tom případě je nutné zahájit neprodleně kardiopulmonální resuscitaci. Obecně je možné říct, že bolest při špatném prokrvení srdečního svalu může být buďto při námaze, kdy jdu například do kopce, zastavím se a ta bolest přejde. Tam to není tak emergentní. Závažnější je, když bolest vznikne v klidu a trvá déle než 5 až 10 minut a nepřechází to. Tam je potřeba rychle zavolat rychlou záchrannou službu a zůstat v klidu.“

Celý rozhovor, který posluchači zachránil život, si můžete poslechnout zde: https://hitradiofmplus.cz/porady/live-s-jirkou-pelnarem