Rádio Blaník je suverénní komerční jedničkou v podílu na trhu - Radiohouse

Rádio Blaník je suverénní komerční jedničkou v podílu na trhu

Rádio Blaník opět upevnilo svoji pozici komerčního lídra na rádiovém trhu, když jeho tržní podíl v posledním měření Radioprojektu vzrostl na téměř 11 %. Oproti výsledkům v předchozím období vzrostla také denní poslechovost rádia na 645 tis. posluchačů a týdenní dokonce na více než 1,3 milionů posluchačů. Hitrádia i Fajn rádio udržují stabilní pozici ve všech ukazatelích. Dlouhodobě roste také poslechovost Rock rádia, které prochází poslední roky řadou změn. Týdně si stanici naladí téměř 418 tis. posluchačů a denně je to nyní dokonce více než 200 tisíc posluchačů. Zastupitelství Radiohouse nadále patří ke klíčovým hráčům na poli prodeje reklamy a zaujímá podíl 27,4 % trhu s rádiovou reklamou a denně osloví více než 1,6 milionů posluchačů a týdně téměř 3,2 milionů posluchačů.

„Rádio Blaník udělalo za poslední dva roky obrovský kus práce jak po programové, tak i marketingové stránce. Nejenže rozšířilo své on-air, ale i off-air působení na Moravu, například druhým velkým koncertem tentokrát před Vánocemi v Ostravě, ale také se začalo aktivně věnovat sociálním sítím, partnerstvím s českými filmy i divadly, kulturním projektům a společensky prospěšným aktivitám, které potvrzují jeho brand image,“ vysvětluje Petr Uchytil, ředitel marketingu a produktu Media Bohemia a dodává: „Současný stav ale vnímáme jako závazek a o posluchače, kteří nám projevují svou přízeň budeme i nadále pečovat. Již nyní připravujeme tradiční koncert na Konopišti, chceme zopakovat moravský koncert a brzy představíme projekt Blanických rytířů, který bude primárně o posluchačích.“

Rádio Blaník

Rádio Blaník si v posledním měření Radioprojektu výrazně polepšilo ve všech ukazatelích. Denně si stanici nyní naladí 645 tisíc posluchačů (nárůst o 11 tisíc oproti poslednímu měření). V ukazateli týdenní poslechovosti stanice roste kontinuálně a nyní si Rádio Blaník týdně naladí více než 1,3 milionů (meziroční nárůst o 74 tis. posluchačů). Rádio Blaník také dlouhodobě drží vedoucí pozici v podílu ne trhu soukromých rozhlasových celoplošných stanic. Aktuálně zaujímá share 10,9 %, což je nárůst o 0,4 % oproti předchozímu měření.

Hitrádia

Hitrádia udržují svou stabilní pozici. Aktuálně si některou ze stanic Hitrádií týdně naladí 908 tisíc posluchačů. Denně pak 424 tisíc posluchačů. Oproti poslednímu měření vzrostl share na 6,1 %.

„Hitrádia jsou nyní stále ještě ve fázi změn, které, jak věříme, se pozitivně odrazí v číslech poslechovosti do roku 2024. Jejich regionální specifičnost je klíčovou výhodou, na druhou stranu disponujeme i celoplošnými síťovými drivy a pořady. Hitrádio je tak pro zadavatele reklamy nejuniverzálnější značka našeho portfolia,“ vysvětluje Petr Uchytil.

Rock rádio

Rock rádio pokračuje v růstovém trendu a z menších nadregionálních stanic je stále ve své skupině jedničkou. Posiluje významně v ukazateli týdenní poslechovosti, kde si stanici aktuálně naladí 418 tisíc posluchačů. Denní poslechovost dokonce překonala hranici 200 tisíc posluchačů (aktuálně 208 tis.) Rock rádio také opět zvýšilo svůj podíl na trhu a aktuálně zaujímá share 3,3 %.

Fajn rádio

Fajn rádio zůstává v průběhu měření víceméně na stejných číslech ve všech ukazatelích a udržuje si tak stabilní pozici bez větších výkyvů. Rádio si nyní týdně naladí 273 tisíc posluchačů, denně pak 133 tisíc posluchačů. Stanice aktuálně zaujímá tržní podíl 1,5 %.