Radiohouse mění strukturu péče o národní klienty. 
Karel Friml jmenován COO - Radiohouse

Radiohouse mění strukturu péče o národní klienty. 
Karel Friml jmenován COO

Mediální zastupitelství Radiohouse, zastupující kromě jiného Rádio Blaník, Hitrádio, Fajn rádio, Rock rádio, se rozhodlo změnit způsob obsluhy národních klientů. Oddělení agenturního obchodu zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péči o jejich stávající inzerující zadavatele. Vzniká nové výzkumně-analytické oddělení, důraz bude také kladen na rozvoj a vzdělávání prostřednictvím projektu Mediální akademie a na podporu rádia v mediálním mixu zadavatelů. Implementaci a provoz těchto aktivit zastřeší Karel Friml v nové roli COO. V rámci divize centrálního obchodu v návaznosti nato posiluje oddělení Key Accout, které bude hlavním článkem front office pro významné zákazníky. Klíčovou úlohu v tomto projektu přebírá ředitel divize centrálního obchodu Petr Harcuba. 

Změny se týkají především obsluhy významných klientů. Zásadně posílilo oddělení Key Account, které bude hlavním článkem front office s úkolem budovat vztahy s doposud neinzerujícími klienty. Upravila se personální struktura oddělení agenturního obchodu, které zastřeší dosavadní aktivity mediálních agentur a péče o stávající aktivní zadavatele. Vzniká nové výzkumné – analytické oddělení, posiluje se oddělení speciálních projektů nejen o manažery, marketéry, ale třeba i o grafiky. Zároveň také vzniká oddělení rozvoje a vzdělání všech obchodních týmů, které zastřeší kontinuální růst a kompetentnost mediálních konzultantů především v rámci projektu Mediální akademie.

 

„Vnímáme měnící se mediální trh a jeho požadavky, stejně tak je našim cílem zvýšit investice reklamních zadavatelů do rádia jako mediatypu, tak jak to je běžné nejen v evropských zvyklostech. Současný stav v ČR odráží málo efektivní marketingová a analytická podpora rádia, jak ze strany obchodních zastoupení, tak mediálních a kreativních agentur, směrem k velkým zadavatelům. A proto je třeba mezi všemi subjekty mediálního řetězce hledat shodu opřenou o reálná data a výsledky komplexních analýz a porovnání s ostatními mediatypy.“, říká Štěpán Ryska, jednatel Radiohouse.

 

S účinností od 1.6. je jmenován Karel Friml (dosavadní ředitel divize národního obchodu) do pozice COO Radiohouse a zastřeší řízení celého obchodně provozního procesu společnosti s přímým řízením oddělení agenturního obchodu, speciálních projektů, analytické a prezentační podpory a rozvoje a vzdělávání. Ke stejnému datu bude oddělení Key Account v nové roli v rámci divize centrálního obchodu. Ředitel podpory prodeje Zdeněk Kůs zastřeší client service klíčových přímých národních zadavatelů v rámci oddělení Key Account a zaměří se taktéž na proces akvizice velkých zadavatelů sídlících v regionech.

 

Miroslav Hrnko generální ředitel skupiny Media Bohemia, pod kterou Radiohouse patří se k této změně vyjadřuje: „Rozhodli jsme se využít dlouholeté zkušeností Karla Frimla v oblasti obchodu, marketingu a obchodních procesů, ale i jeho výzkumné a znalecké činnosti napříč mediatypy a promítnout je do jednotlivých obchodních procesů Radiohouse. Bude řídit nejen trh mediálních agentur jako doposud, ale bude i koordinovat veškeré aktivity směrem k významným zadavatelům. Stejně tak má za úkol vytvořit nový tým, který pomůže s profesionálním full-servisem a argumentací podporující rádio jako mediatyp.“ 

„Moc se na tuto změnu těším a děkuji za důvěru jak vedení naší společnosti, tak jejím majitelům. Vím, že to nebude snadná cesta, ale máme obrovský potenciál v lidech, kteří mají svoji práci rádi a zároveň máme další zdroje pro posílení týmů. Věřím tedy, že správnou koordinací všech procesů dosáhneme brzo očekávaných výsledků a upevníme pozici rádia jako svébytné součásti efektivního mediamixu,“ uzavírá Karel Friml, nový COO Radiohouse.