Speciální operace

Speciální operace společnosti RADIOHOUSE představují nadstandardní formu rozhlasové komunikace, které zefektivňují kampaně.

Zahrnují veškeré formy reklamní a PR prezentace zákazníka mimo klasický reklamní spot. Jedná se o reklamu a PR umístěné na exkluzivních pozicích v programu rádia, v drtivé většině mimo reklamní bloky.

Posluchači tak vnímají zákazníka jako partnera oblíbeného zajímavého programového prvku rádia a mohou si tak vytvořit silnější asociaci s jeho produktem či službou. V kombinaci se spotovou kampaní tvoří speciální operace významný synergický efekt komunikačních cílů zákazníka.

1. Sponzoring

Sponzoring zahrnuje image a produktové spoty propojené s významnými akcemi vybraného rádia případně jeho partnerů. Sponzoring pomáhá posílit image značky a přiblížit daný produkt, nebo značku jako celek, v jasně definované cílové skupině.

2. Soutěže

Emotivní a posluchačsky atraktivní forma komunikace klienta, která je zvolena dle komunikačních cílů klienta a formátu rádia. Soutěže lze uskutečnit ve formátu otázka-odpověď, výherní signál, soutěžní úkol, web soutěž atd.

3. Rozhovory

Pořad klienta exkluzivně umístěný v programu rádia mimo reklamní bloky. Možnost využít k různým komunikačním cílům jako je podpora znalosti, podpora image, diferenciace produktů či služeb apod. Možnost realizace i takzvaných superspotů, tedy celých pořadů připravených na míru pro klienta.

4. Moderovaná proma

Moderovaná proma zahrnují vybraná témata pořadu a reportérských vstupů do vysílání rádia z místa akce klienta. V rámci reportérského vstupu je představen klient i akce na místě. Každý vstup je zakončen pozvánkou k návštěvě.

5. Eventy

Umíme uspořádat koncerty, festivaly, turné i firemní party pro zaměstnance, dětské dny, prezentace produktů a oslavy narozenin.

6. Street call promotion

Výjezd radiohlídky na vybrané stanoviště (ozvučené auto se spotem klienta, hostesky). Na místě je pak možnost samplingu letáků a soutěží pro posluchače a příchozí na stanoviště. Z místa jsou realizovány reportérské vstupy do vysílání s představením klienta, akce a s pozvánkou k návštěvě.

7. Multimediální formáty kombinující rádio a on-line

Na míru zadání klienta připravujeme projekty kombinující tradiční i netradiční formáty v rádiu a onlinu. Výsledkem je silný, homogenní a především synergický efekt komunikace. Spojujeme osvědčené prvky v rádiu se silnou komunitou na sociálních sítích, která kolem našich stanic existuje, nebo s displejovými kampaněmi na afinitně zaměřených oborových portálech. Můžeme také produkovat speciální operace odehrávající se na námi vytvořené microsite, kam prostřednictvím našich médií v éteru a onlinu přivedeme požadovaný traffic.

8. Partnerství s pořady a dayparty

Exkluzivní komunikace klienta mimo reklamní bloky o délce 10sec., která je spojena s oblíbenými pořady či částmi vysílání.

9. Partnerství servisních rubrik počasí/doprava/časomíra

Informační servis, který na rozhlasových vlnách přináší praktické informace. Klientský spot v délce 10sec je umístěn u servisu a bude vysílán 5x denně mimo reklamu ostatních klientů.

10. Další nestandardní komunikace tvořená na míru zadání