Tiskové zprávy

Světový den rozhlasu potvrzuje rekordní podíly rozhlasu na mediálním trhu

13.2.2017 / Praha

Světový den rozhlasu, který vyhlásilo UNESCO poprvé před šesti lety, oslavuje rádio jako stále se vyvíjející médium a potvrzuje jeho silnou pozici na mediálním trhu. Nejnovější studie opět potvrdily, že rádia dokáží držet krok s televizí a internetem a jejich poslechovost rozhodně neklesá. Naopak, díky dobře nastavené synergii s internetem a dalšími media typy je pozice rádia pevnější než kdy před tím.

Status rozhlasu jako sílícího média potvrdily poslední výsledky odhadů poslechovosti Radioprojekt za třetí a čtvrté čtvrtletí 2016. Výsledky od agentur Median a STEM/MARK jednoznačně potvrzují nárůst poslechovosti regionálních rádií. Průzkum také ukazuje, že poslech rádia v české populaci zůstává populární, týdně si rádio naladí téměř 9 z 10 lidí. To se projevuje i na investicích do rozhlasové reklamy, které podle RS SKMO loni vzrostly o 2,6 %.

Výsledky projektu adMeter 1000, realizovaném firmou MEDIAN, zase ukazují trendy chování nejen pro jednotlivé elektronicky měřené media typy, ale i jejich vzájemné vztahy na jednom základním souboru bez nutnosti fúzí. Průzkum jasně ukazuje, že stále významněji narůstá podíl multiscreeningu, tedy paralelní konzumace televize a internetu či rozhlasu a internetu. Multiscreeningem tráví populace 15-69 let přes 7 % svého času stráveného sledováním internetu, rádia a televize. Společná konzumace televize a internetu představuje přibližně 6 %, společná konzumace internetu a rozhlasu okolo 1,5 %.

Median

                Zdroj adMeter 1000, leden – prosinec 2016

Světový den rozhlasu 2016 se řídí heslem: „Rozhlas, to jste Vy!“ a podle oficiálních informací od UNESCO nabádá jednotlivé rozhlasové stanice po celém světě k většímu zapojení posluchačů a různých komunit do děje rádia. To je právě ta synergie, která se mediálnímu zastupitelství RADIOHOUSE již dlouhodobě ukazuje jako správná. Více jak tři čtvrtiny posluchačů Evropy 2 a Fajn rádia má svůj Facebook profil, to je největší četnost ze všech rádií v ČR. Výborně si vedou i Hitrádia, například Rádio City má dvě třetiny aktivních Facebookových uživatelů. Přes 60 % zmíněných stanic také používá Youtube.

RP 4.2016

Je to právě správné propojení rozhlasu a zapojení posluchačů do dění v něm, které se ukazuje jako jediný správný krok do budoucna. Ať už v autě, doma, nebo v práci, rozhlas nás všude provází a dobré rádio je jako dobrý kamarád, i studie dokazují, že stále vice roste poptávka mít ho neustále s sebou a stát se jeho součástí. Díky technologii se rádio stává více osobitější, a to je to, co posluchači chtějí. Vysvětluje to nárůst poslechovosti regionálních rádií, větší konektivitu v rámci sociálních sítí, aplikací a internetových rádií. Pozice rozhlasu na mediálním trhu je silná a vše nasvědčuje tomu, že do budoucna ještě více posílí.

HEADLINES

Headline

Také vás zajímá, kdo vaši reklamu uslyší? Zvyšte výkon své kampaně!

7 z 10 řidičů v naší republice poslouchá týdně právě naše rádia, tj. rádia ze skupiny RADIOHOUSE. Ví...
Headline

Produkční tipy dobré rozhlasové reklamy

Příprava mediální strategie Existuje mnoho přístupů jak připravit efektivní mediální strategii a my...