Tiskové zprávy

Světový den rozhlasu potvrzuje rekordní podíly rozhlasu na mediálním trhu

13.2.2017 / Praha

Světový den rozhlasu, který vyhlásilo UNESCO poprvé před šesti lety, oslavuje rádio jako stále se vyvíjející médium a potvrzuje jeho silnou pozici na mediálním trhu. Nejnovější studie opět potvrdily, že rádia dokáží držet krok s televizí a internetem a jejich poslechovost rozhodně neklesá. Naopak, díky dobře nastavené synergii s internetem a dalšími media typy je pozice rádia pevnější než kdy před tím.

Status rozhlasu jako sílícího média potvrdily poslední výsledky odhadů poslechovosti Radioprojekt za třetí a čtvrté čtvrtletí 2016. Výsledky od agentur Median a STEM/MARK jednoznačně potvrzují nárůst poslechovosti regionálních rádií. Průzkum také ukazuje, že poslech rádia v české populaci zůstává populární, týdně si rádio naladí téměř 9 z 10 lidí. To se projevuje i na investicích do rozhlasové reklamy, které podle RS SKMO loni vzrostly o 2,6 %.

Výsledky projektu adMeter 1000, realizovaném firmou MEDIAN, zase ukazují trendy chování nejen pro jednotlivé elektronicky měřené media typy, ale i jejich vzájemné vztahy na jednom základním souboru bez nutnosti fúzí. Průzkum jasně ukazuje, že stále významněji narůstá podíl multiscreeningu, tedy paralelní konzumace televize a internetu či rozhlasu a internetu. Multiscreeningem tráví populace 15-69 let přes 7 % svého času stráveného sledováním internetu, rádia a televize. Společná konzumace televize a internetu představuje přibližně 6 %, společná konzumace internetu a rozhlasu okolo 1,5 %.

Median

                Zdroj adMeter 1000, leden – prosinec 2016

Světový den rozhlasu 2016 se řídí heslem: „Rozhlas, to jste Vy!“ a podle oficiálních informací od UNESCO nabádá jednotlivé rozhlasové stanice po celém světě k většímu zapojení posluchačů a různých komunit do děje rádia. To je právě ta synergie, která se mediálnímu zastupitelství RADIOHOUSE již dlouhodobě ukazuje jako správná. Více jak tři čtvrtiny posluchačů Evropy 2 a Fajn rádia má svůj Facebook profil, to je největší četnost ze všech rádií v ČR. Výborně si vedou i Hitrádia, například Rádio City má dvě třetiny aktivních Facebookových uživatelů. Přes 60 % zmíněných stanic také používá Youtube.

RP 4.2016

Je to právě správné propojení rozhlasu a zapojení posluchačů do dění v něm, které se ukazuje jako jediný správný krok do budoucna. Ať už v autě, doma, nebo v práci, rozhlas nás všude provází a dobré rádio je jako dobrý kamarád, i studie dokazují, že stále vice roste poptávka mít ho neustále s sebou a stát se jeho součástí. Díky technologii se rádio stává více osobitější, a to je to, co posluchači chtějí. Vysvětluje to nárůst poslechovosti regionálních rádií, větší konektivitu v rámci sociálních sítí, aplikací a internetových rádií. Pozice rozhlasu na mediálním trhu je silná a vše nasvědčuje tomu, že do budoucna ještě více posílí.

HEADLINES

Headline

Speciální operace mají nové webové stránky

...
Headline

Nebojte se zeptat na finanční možnosti klienta

Téma peníze jsou ožehavým tématem. I obchodníci pak často chodí kolem ceny za zakázku jako kolem hor...